2011-03-12 Baseball Varsity Cypress Lakes v Kinkaid @ STHS - GulfCoastShots