2007-11-20 Wrestling Upper School Kinkaid @ St. John's - GulfCoastShots