2014-03-01 Water Polo Girls Tomball vs Stratford - GulfCoastShots