2013-10-03 Volleyball Varsity Episcopal @ St. John's - GulfCoastShots