2014-02-14 Soccer Varsity Girls Kinkaid v St. John's - GulfCoastShots