2013-11-19 Soccer Girls Varsity Awty @ St. John's - GulfCoastShots