2014-02-14 Soccer Varsity Men's Kinkaid v St. John's - GulfCoastShots