2014-02-11 Soccer Varsity Men's Katy Taylor @ Strake Jesuit - GulfCoastShots