2013-10-03 Field Hockey Varsity Episcopal @ St. John's - GulfCoastShots