2013-08-17 Football Varsity Shepherd @ Episcopal - GulfCoastShots