2014-05-02 Baseball Varsity Waltrip @ Stratford - GulfCoastShots