2015-01-23 Soccer St. John's @ Episcopal - GulfCoastShots