2018-01-26 BK V G EHS @ St. John's - GulfCoastShots