2018-02-17 SO V B Cistercian v St. John's - GulfCoastShots