2017-01-03 Soccer Girls Awty @ St. John's - GulfCoastShots