2010-01-06 Wrestling Varsity SJS @ Brazoswood - GulfCoastShots