2009-09-01 VB G JV2 Second Baptist @ SJS - GulfCoastShots