2009-09-22 Volleyball Varsity Boys Kinkaid @ SJS - GulfCoastShots