2009-08-15 VB Varsity SJS vs Alum - GulfCoastShots