2010-04-13 Softball Varsity SJS @ EHS - GulfCoastShots