2010-01-29 Soccer Varsity Girls Kinkaid at SJS - GulfCoastShots