2010-01-22 Soccer Varsity Boys Stratford at Bellaire - GulfCoastShots