2010-01-22 Soccer Varsity Boys SJS @ EHS - GulfCoastShots