2010-03-27 Lacrosse Varsity Girls Episcopal Dallas vs EHS - GulfCoastShots