2010-03-26 Lacrosse Varsity Girls Greenhill vs EHS - GulfCoastShots