2010-03-02 Lacrosse Varsity Girls SJS vs St. Agnes - GulfCoastShots