2010-02-27 Lacrosse Varsity Girls St Andrews vs St Agnes - GulfCoastShots