2010-05-01 Lacrosse Varsity Boy Westlake vs SJS - GulfCoastShots