2009-11-07 Football Varsity Strake Jesuit @ Stratford - GulfCoastShots