2009-10-23 Football Varsity SWHS at Stratford - GulfCoastShots