2009-10-10 Football Varsity Hastings @ Stratford - GulfCoastShots