2009-08-21 FB Varsity SJS vs Northland Christian - GulfCoastShots