2009-08-21 FB JV SJS vs Northland Christian - GulfCoastShots