2009-09-09 Field Hockey V SJS at Kinkaid - GulfCoastShots