2010-02-06 Basketball Varsity Boys SMH at SJS - GulfCoastShots