2010-01-29 Basketball Varsity Boys Memorial at Stratford - GulfCoastShots