2009-12-01 Basketball - Boys - Varsity SJS @ Kinkaid - GulfCoastShots