2009-11-19 Basketball Boys Varsity Channelview vs Kempner - GulfCoastShots