2008-12-03 Wrestling V SJS v Lamar - GulfCoastShots