2008-10-17 Volleyball JV Boys v EHS - GulfCoastShots