2008-09-26 VB V G SJS v St Andrews - GulfCoastShots