2008-09-05 VB - SJS Varsity Boys Team 2 - Houston Cup - GulfCoastShots