2008-08-26 Volleyball - SJS Varsity Girls - GulfCoastShots