2009-02-03 Soccer Girls JV SJS vs St. Pius X - GulfCoastShots