2009-01-21 Soccer Varsity Boys SJS vs St. Thomas Episcopal - GulfCoastShots