2009-01-21 Soccer Boys JV1 SJS vs St. Thomas Episcopal - GulfCoastShots