2009-01-10 Soccer Varsity Girls SJS v St Andrew's - GulfCoastShots