2009-01-10 Soccer Varsity Boys SJS v StAndrews - GulfCoastShots