2009-01-09 Soccer 8th Girls SJS vs St. Francis - GulfCoastShots