2009-01-09 Soccer 7th Girls SJS vs St. Francis - GulfCoastShots